P.I.

   
 

Sheng He, Ph.D., Professor

sheng at umn.edu

 

 

Post-doctoral Fellow

 

   

Sucharit Katyal

skatyal at umn.edu

 

 

Gradute students

 

 

Qiujie Weng, PhD candidate, Psychology

wengx022 at umn.edu

 
 

Shinho Cho, PhD candidate, Psychology

choxx305 at umn.edu

 
 

Juraj Mesik, PhD student, Psychology

mesik002 at umn.edu

 
 

Yingchen He, PhD student, Psychology

hexxx340 at umn.edu

 
 

Vadim Petruk, PhD student, Neuroscience

petru016 at umn edu

 

 

Yihwa Baek, PhD student, Psychology

baekx055 at umn edu

 

 

Visiting scholars

 

 

Dexuan Zhang, visiting professor, Hangzhou normal university

zhang.dexuan at gmail com

 

 

 

Xing Ye, Neurology

 

 

 

Alumni

 

 

Peng Zhang, Professor, Chinese Academy of Science

 
 

Robert Shannon, PhD, Research Scientist in 3M

 
 

Zhicheng Lin, PhD, U of Washington

 
 

Yi Jiang, Professor, Chinese Academy of Science

 
 

Fang Fang, Professor, Beijing Univ.

 
 

Patty Costello, Professor, Gustavus Adolphus College

 
 

Tom Carlson, Professor, University of Maryland

 
 

Scott Murray, Professor, Univ of Washington

 

 

Colleagues

 

 

Xiaoying Yang, Inst Of Psychology, CAS

   
   

Liwei Sun,  undergraduate research assistant, Psychology

   

 

Wen Wen, visiting PhD student, Fudan Univ.

   

 

Kelly Jeung, visiting student, Singapore management university

heon.jeung.2010@socsc.smu.edu.sg

 

 

Xuanzi He, PhD student, Educational Psychology

 

 
 

Wen Zhou, Professor, Inst of Psychology, CAS

 
  Jian'e Bai, PhD student, Inst of Psychology, CAS

 

 
  Lan Wang, PhD student, Inst of Psychology, CAS

 

 
   

Nantu Hu,  PhD student, Zhejiang Univ.

 

 
 

Xiangchuan Chen, PostDoc, Emory

 
 

Miner Huang, Associate Professor, Sun Yat-Sen Univ.

 
 

Chengzhi Feng, Associate Professor, Su Zhou Univ.

 
 

Lifei Ma, PhD student, Inst of Psychology, CAS

 
  Tingting Liu, Post-Doc, Low Vision Lab, Univ. of MN  
 

Haicheng Liu, PhD student, Inst of Psychology, CAS

 
 

Yang Zhang, PhD student, Psychology, Northestern Normal Univ